เมนูอาหารสำหรับคุณแม่

ความเปลี่ยนแปลงของครรภ์ รายเดือน

ตั้งครรภ์ 9 เดือน

การเปลี่ยนแปลงของแม่เมื่อตั้งครรภ์ได้ 9 เดือน คุณห

ความเปลี่ยนแปลงของครรภ์ รายสัปดาห์

ตั้งครรภ์ 42 สัปดาห์

การตั้งครรภ์เกินกำหนดพบได้ประมาณ 10% ของการตั้งครร