ตกเลือดหลังคลอดพูดง่ายก็คือ การเสียเลือดหลังคลอดในปริมาณมากเกิน 500 มิลลิลิตร ในกรณีคลอดปกติ และ 1,000 มิลลิลิตรในกรณีผ่าคลอด จนเริ่มมีอาการ ซีด และวิงเวียนศีรษะ ภาวะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากคลอดบุตรเสร็จสิ้นทันที หรือหลังจากคลอดบุตรไปแล้ว 24 ชั่วโมง จนถึง 12 สัปดาห์ แต่ละกรณีก็มีสาเหตุต่างกันไป หากตกเลือดทันทีเป็นไปได้ว่า กล้ามเนี้อมดลูกหดรัดไม่ดี หรือมีการฉีกขาดของปากมดลูกหรือช่องคลอด มีเศษรกหรือเยื่อหุ้มทารก ค้างในโพรงมดลูก รวมถึงการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

การตกเลือดหลังคลอด 24 ชั่วโมงเกิดจากการติดเชื้อเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดรองลงมาคือ มีเศษรกหรือเยื่อหุ้มทารกค้างในโพรงมดลูก

• มีเนี้องอกมดลูกขัดขวางการหดรัดตัวของมดลูก
• ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนี้อมดลูกเกิดความล้า หดรัดตัวได้ไม่ดี
• ติดเชื้อในโพรงมดลูก

[adsense]   [adsense]

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอดฉับพลัน
• ลูกตัวโตเกินไป หรือการตั้งครรภ์แฝดส่งผลให้มดลูกยืดขยายมากเกินไป ทำให้มดลูกหดรัดไม่ดี
• ทำคลอดด้วยคีมหรือถ้วยสูญญากาศ

Must Know!! รู้ได้อย่างไรว่ากำลังตกเลือด
เมื่อคุณแม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน จะทราบได้อย่างไรว่าปลอดภัย จากภาวะตกเลือดแล้ว บางทีอาจจะสับสนระหว่างนํ้าคาวปลาหลังคลอดที่ออกมาใน
2-3 วันแรกจะมีสีแดงเช่นกัน แต่ต่างกันตรงนี้ปริมาณจะไม่มาก ผ่านไป 1 สัปดาห์ สีน้ำคาวปลาจะจางลงเรื่อยๆ ไม่มีอาการปวดท้องหรือเป็นไข้ร่วมด้วย ถ้าเมื่อไรมีเลือดสดๆ ออกมา และค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น ประกอบกับมีไข้ ปวดท้องน้อย ปวดมดลูก
รีบไปพบแพทย์ทันที