การตั้งครรภ์เกินกำหนดพบได้ประมาณ 10% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะคลอดก่อนวันนัด 1-2 สัปดาห์ และมีคุณแม่ตั้งครรภ์ประมาณ 5 % ที่คลอดตรงกับวันที่คุณหมอนัดพอดีการตั้งครรภ์เกินกำหนดนั้นมีผลข้างเคียง ต่อตัวคุณแม่คือทารกจะตัวโตขึ้น ช่องคลอดฉีกขาดมากขึ้นจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นของทารกทำให้คลอดยาก อาจจะต้องใช้การผ่าตัดในการคลอด

ส่วนผลกระทบต่อตัวทารกนั้น เกิดในกรณีที่รกเสื่อม (เพราะอายุครรภ์เกินกำหนด) ทารกในครรภ์จะขาดแคลนออกซิเจน ขาดอาหาร และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ ยิ่งตั้งครรภ์เกินกำหนดมากขึ้นเท่าใด โอกาสจะเสียชีวิตของทารกจะมีมากยิ่งขึ้น

[adsense]

สาเหตุที่ทำให้การตั้งครรภ์ เกินกำหนด ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มีบางสมมติฐานว่าเกิดจากการไม่สมดุลของฮอร์โมนที่พบในทารกในครรภ์ที่พิการ บางอย่าง เช่น ทารกที่ไม่มีกะโหลกศีรษะ แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตั้งครรภ์เกินกำหนด คือ การที่แม่ตั้งครรภ์จำประวัติประจำเดือนไม่แม่น ทำให้คำนวณอายุครรภ์ผิดไป

เมื่อ ถึงกำหนดอายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ที่สามารถคลอดได้แล้ว แต่คุณแม่ยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีการหดรัดตัวของมดลูก คุณแม่ควรต้องไปพบคุณหมอ เพื่อทำการตรวจภายใน เพื่อประเมินสภาพปากมดลูกว่าพร้อมที่จะคลอดหรือยัง ปัจจุบันคุณหมอมักจะทำการเร่งการคลอดลูกหากอายุครรภ์ 41 สัปดาห์แล้ว มักไม่ได้รอจนถึง 42 สัปดาห์ เพราะการรอต่อไปมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะเสี่ยงที่รกจะฝ่อแล้ว ลูกจะขาดน้ำขาดอาหาร จะมีการใช้ยากระตุ้นให้คลอด หรือถ้าปากมดลูกยังปิดแน่น ศีรษะเด็กยังไม่เคลื่อนลงต่ำมีโอกาสสูงที่คุณหมอจะเลือกวิธีผ่าตัดคลอดค่ะ

ที่มา enfababy

Baby where are you??

Now that you’re 41 weeks pregnant it’s hard not to feel a little anxious.  You’re still big and pregnant and family and friends are trying hard not to make comments about the late arrival of your baby.  At this stage in your pregnancy your caregiver won’t let you go much longer than 41 weeks pregnant without inducing labor.  You may not even be overdue at all; it could just be a miscalculation of the date your baby was conceived!   The same encouragement as always applies as at any time in your pregnancy: don’t let pregnancy symptoms get to you.  You’re 41 weeks pregnant and you need to be a little gentle with yourself.  It really won’t be much longer now and your pregnancy and pregnancy symptoms will be at an end!

Baby slowing down…

One of the pregnancy symptoms you can expect to see while 41 weeks pregnant is a slowing down of your baby’s movements.  The reason for this is that at this late time of your pregnancy your baby is full size and there is little if any room in your uterus for your baby to move.  It’s more important than ever while 41 weeks pregnant to track your baby’s movements. You’re certainly seeing your caregiver every day at this time in your pregnancy and taking a non-stress test to monitor your baby’s heartbeat.  While at home, continue to monitor your baby’s movements on your own and be sure to contact your caregiver if you haven’t felt any movement in 2-4 hours. The important thing this point is the safety of your baby.

Get out of the house!

Now that you’re 41 weeks pregnant you’re probably going a little crazy staying at home all the time and pregnancy symptoms certainly aren’t helping!  Although you may not feel like it and really just want to hide at home and deal with your pregnancy symptoms, it’s a good idea for you to get out of the house for just a while.  Try to make plans for every day so that you have something to look forward to.  Don’t plan activities that are strenuous or going to aggravate your pregnancy symptoms.  And stick close to home!  How about a walk to the store for some ice cream?  Or take your other children to the park for some play time.  They’re no doubt as anxious as you are for your pregnancy to end so that they can meet the new baby.