การตั้งครรภ์เกินกำหนดพบได้ประมาณ 10% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะคลอดก่อนวันนัด 1-2 สัปดาห์ และมีคุณแม่ตั้งครรภ์ประมาณ 5 % ที่คลอดตรงกับวันที่คุณหมอนัดพอดีการตั้งครรภ์เกินกำหนดนั้นมีผลข้างเคียงต่อตัวคุณแม่คือทารกจะตัวโตขึ้น ช่องคลอดฉีกขาดมากขึ้นจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นของทารกทำให้คลอดยาก อาจจะต้องใช้การผ่าตัดในการคลอด

ส่วนผลกระทบต่อตัวทารกนั้น เกิดในกรณีที่รกเสื่อม (เพราะอายุครรภ์เกินกำหนด) ทารกในครรภ์จะขาดแคลนออกซิเจน ขาดอาหาร และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ ยิ่งตั้งครรภ์เกินกำหนดมากขึ้นเท่าใด โอกาสจะเสียชีวิตของทารกจะมีมากยิ่งขึ้น

[adsense]

สาเหตุที่ทำให้การตั้งครรภ์เกินกำหนด ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มีบางสมมติฐานว่าเกิดจากการไม่สมดุลของฮอร์โมนที่พบในทารกในครรภ์ที่พิการบางอย่าง เช่น ทารกที่ไม่มีกะโหลกศีรษะ แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตั้งครรภ์เกินกำหนด คือ การที่แม่ตั้งครรภ์จำประวัติประจำเดือนไม่แม่น ทำให้คำนวณอายุครรภ์ผิดไป

เมื่อถึงกำหนดอายุครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ที่สามารถคลอดได้แล้ว แต่คุณแม่ยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีการหดรัดตัวของมดลูก คุณแม่ควรต้องไปพบคุณหมอ เพื่อทำการตรวจภายใน เพื่อประเมินสภาพปากมดลูกว่าพร้อมที่จะคลอดหรือยัง ปัจจุบันคุณหมอมักจะทำการเร่งการคลอดลูกหากอายุครรภ์ 41 สัปดาห์แล้ว มักไม่ได้รอจนถึง 42 สัปดาห์ เพราะการรอต่อไปมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะเสี่ยงที่รกจะฝ่อแล้ว ลูกจะขาดน้ำขาดอาหาร จะมีการใช้ยากระตุ้นให้คลอด หรือถ้าปากมดลูกยังปิดแน่น ศีรษะเด็กยังไม่เคลื่อนลงต่ำมีโอกาสสูงที่คุณหมอจะเลือกวิธีผ่าตัดคลอดค่ะ

ที่มา enfababy

Lots of attention!

While 42 weeks pregnant you’ll be getting a lot of attention from family, friends, and your caregiver.  Your baby is now officially late!  When he or she finally arrives it will most likely be with skin that is dry and wrinkled from being in the womb for so long.  This is one of those pregnancy symptoms that affect not you but your baby at this late phase of your pregnancy.  If you don’t go into labor in the next couple of days your caregiver will certainly induce labor.  After being 42 weeks pregnant it will no longer for safe for you or your baby for your pregnancy to continue.  Don’t let this discourage or worry you.  Most women reach 42 weeks without any complications to them or to their baby. After all, you’ve worked your way through many frustrating and frightening pregnancy symptoms! Keep smiling and know that everything is just fine!

The last of pregnancy symptoms…

Perhaps the good news at being 42 weeks pregnant is that you’ll definitely be experiencing the last of your pregnancy symptoms and your new baby will soon be in your arms.  Those Braxton Hicks contractions will be stronger than ever at this time. If these contractions start to become quite regular and increase in intensity you may have gone into the early stage of labor.  At this time there’s no need to call your caregiver.  Just monitor these contractions and get lots of rest. The rupturing of your membranes is another of those pregnancy symptoms that you may or may not experience.  If your water ruptures you need to let your caregiver know as this is a sign that you’re going into labor.

Colostrum…

You may find that at being 42 weeks pregnant, at this late time in your pregnancy, that your nipples are starting to leak colostrum. Colostrum is a yellowish, thin fluid that precedes the appearance of breast milk.  If you find that this leaking is one of those bothersome pregnancy symptoms that is making you wet and uncomfortable, place nursing pads into your bra to absorb the moisture.  And if you haven’t already switched to wearing a maternity bra, at this point in your pregnancy you might want to do so.  Breast tenderness has most likely been added to those other pregnancy symptoms that you’ve been experiencing at this point in your pregnancy. A maternity bra will give you the added comfort you need, to get a good night’s sleep.