[adsense]   [adsense]

หาพี่เลียงมาดูแลลูกน้อยได้แล้วใช่ว่าปัญหาจะจบลิ้นนะคะ คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งวางใจเชียว ดูช่วงแรกอาจจะดื แต่ไปๆ มาๆ พี่เลี้ยงเกิดแผลงฤทธึ๋ขึ้นมาล่งผลกระทบถึง เจ้าตัวเล็กโดยตรง คำถามต่อมาก็คือแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าพี่เลี้ยงกำลังมีปีญหา ไม่ยากค่ะ สังเกตอาการเจ้าตัวเล็กดูถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจเจอปัญหาเข้าแล้วค่ะ
• เมื่ออยู่กับพี่เลี้ยงแล้วลูกมีอาการ งอแง หวาดกลัว ไม่ร่าเริง ไม่ยอมพูดคุย

• มีพัฒนาการช้า ถดถอย ช่วยเหลือ ตัวเองได้น้อยกว่าที่ควรเป็นตามวัย งอแง และขี้ตกใจ

• ติดโทรทัศน์ ติดการ์ตูน สิ่งนี้เป็นสิ่ง ที่บอกได้ว่าพี่เลี้ยงไม่ใส่ใจเจ้าตัวเล็ก ของเราเลย ปล่อยให้ดูการ์ตูน ซึ่งถ้าปล่อยไว้ จะส่งผลให้ลูกน้อยไม่มีพัฒนาการด้าน
การลื่อสาร และพัฒนาการด้านอื่นๆ ด้วย

• มีบาดแผลหรือรอยเชียวชํ้าตามตัว ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะหากเกิด ขึ้นเป็นประจำ และคุณแม่ควรเช็คในบริเวณ ร่มผ้าด้วยเพราะส่วนใหญ่พี่เลี้ยงมักทำร้าย ในบริเวณที่ ๆ คุณแม่คุณพ่อมองไม่เห็น

• ลูกโหยหาพ่อแม่มากกว่าเดิม หลังจาก ที่อยู่กับพี่เลี้ยงได้ระยะหนึ่งแล้ว