[adsense]      [adsense]

คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกเพราะต้องออกไปท่างานทั้งคู่ ผู้ช่วยคนสำคัญ นอกเหนือจากคุณย่าคุณยายก็คือ ”พี่เลี้ยง” นั่นเองค่ะ การจะเลือกพี่เลี้ยงที่ไว้วางใจได้ ไม่ใช่ง่ายๆ เลยนะคะ เพราะพี่เลี้ยงไม่ได้มีหน้าที่แค่ ป้อนข้าว อาบน้ำ หรือพาเข้านอน แต่พี่เลี้ยงมีส่วนสำคัญกับพัฒนาการของลูกน้อยด้วย ฉะนั้นพี่เลี้ยงจะต้องเข้าใจธรรมชาติ ของเด็ก พร้อมจะให้ความรัก ความอบอุ่น และรู้ว่าจะเลี้ยงดูอย่างไรถึงจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รู้จักสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ที่สำคัญจะต้องท่าให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและ มั่นคงทางอารมณ์และจิตใจค่ะ

คุณสมบัติพี่เลี้ยงมืออาชีพ
• อายุ 18 ปีขั้นไป มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ แต่ไม่ได้หมายความว่า ยิ่งอายุมากจะยิ่งดี คุณแม่ ต้องพิจารณาด้านอื่นประกอบอย่างถี่ถ้วน ด้วย

• ควรมีความรู้ระดับมัธยมต้นเป็น อย่างน้อย หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร การดูแลเด็กมาก่อน เพื่อจะได้มีความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการต่าง ๆ และเข้าใจการเจริญเติบโต ของเด็ก

• ต้องมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก มาบ้าง หากไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแล เด็กโดยตรงก็ควรเคยผ่านการเลี้ยงลูก หรือ เลี้ยงหลานมาก่อน

• งานเลี้ยงเด็กเป็นงานที่หนัก พี่เลี้ยง
ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงจึงจะรับมือกับเด็ก ได้ดี นอกจากนี้ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรให้ตรวจร่างกายก่อนรับ เข้าท่างานเพื่อความปลอดภัย

• อุปนิสัย ควรมีความละเอียด รอบคอบ รักความละอาด อดทน ใจเย็น อยู่กับเด็กได้นาน ทนเสียงเด็กร้องไห้ได้ มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ สำคัญที่สุดต้องเป็น คนไว้ใจได้ เพราะลูกของคุณจะต้องอยู่กับเขา ตลอดเวลาในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้าน

• มารยาทดี เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ เพราะลูกของคุณแม่ต้องอยู่กับพื่เลี้ยงเกือบตลอดเวลา หากพี่เลี้ยงเป็นต้นแบบมารยาท ที่ไม่ดี เช่น พูดไม่มีหางเสียง นิสัยหยาบ กระด้าง ฯลฯ ลูกก็อาจซึมซับพฤติกรรมของ พี่เลี้ยงได้

 

Tip’ s ขั้นตอนสำคัญช่วยคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจ

1. พูดคุย ประเมินท่าที

ก่อนเลือกพี่เลี้ยงควรมีการพูดคุยกันก่อนเพี่อจะได้สังเกตพฤติกรรม ท่าที บุคลิกภาพ ทัศนคติ อุปนิสัย และมุมมองเรื่องต่างๆ เพี่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

2. รู้ประวัติ มีคนอ้างอิง

ถ้าต้องเลือกระหว่างพี่เลี้ยงที่คุณสมบ้ติครบแต่ไม่รู้จักภูมิหลัง กับคนที่คุณสมบ้ติ ดีเหมือนกันแต่รู้ประวัติความเป็นมาเป็นไป เช่น เคยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนรู้จัก หรือมี ประวัติมาจากศูนย์พี่เลี้ยงที่ไว้ใจได้ ควรเลือกพี่เลี้ยงที่สามารถสืบประวัติและมีบุคคล อ้างอิงดีกว่าค่ะ

3. ทดลองงาน ก่อนตัดสินใจ

ถึงจะพูดคุยกันแล้ว และมีคนอ้างอิงอย่างแน่นอน ก็ใช่ว่าพี่เลี้ยงจะลามารถ เข้ากับลูกของคุณได้ เป็นไปได้ควรมีช่วงทดลองงาน เพี่อความแน่ใจว่าพี่เลี้ยงคนนั้น จะอยู่กับงานเลี้ยงเด็กได้จริง รักเด็กและมีคุณสมบัติตรงตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ บุคลิก นิสัยใจคอ เข้ากันได้กับครอบครัวของคุณได้จริงๆ